Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Řasnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Řasnice, hasicí přístroje Horní Řasnice, školení na hasicí přístroje Horní Řasnice, prodej hasicích systémů Horní Řasnice, prodej hasicích přístrojů Horní Řasnice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Řasnice, Tepostop Horní Řasnice, firestop Horní Řasnice, hasicí systémy Horní Řasnice, hasicí zařízení Horní Řasnice, hasicí přístroje Horní Řasnice, požární ochrana Horní Řasnice, stabilní hasicí zařízení Horní Řasnice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Řasnice, automatický hasicí systém Horní Řasnice, samočinný hasicí systém Horní Řasnice, hasit CO2 Horní Řasnice, hasit oxid uhličitý Horní Řasnice, hasit s inergen Horní Řasnice, čisté hasivo Horní Řasnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Řasnice, vodní hasící přístroj Horní Řasnice, sněhový hasící přístroj Horní Řasnice, pěnový hasící přístroj Horní Řasnice, požární zabezpečení Horní Řasnice, požární bezpečnost Horní Řasnice, protipožární ochrana Horní Řasnice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Řasnice, hasící syytémy serverovny Horní Řasnice,hasící filter Horní Řasnice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Řasnice, hasící systémy pro autobusy Horní Řasnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.