Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Rápotice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Rápotice, hasicí přístroje Horní Rápotice, školení na hasicí přístroje Horní Rápotice, prodej hasicích systémů Horní Rápotice, prodej hasicích přístrojů Horní Rápotice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Rápotice, Tepostop Horní Rápotice, firestop Horní Rápotice, hasicí systémy Horní Rápotice, hasicí zařízení Horní Rápotice, hasicí přístroje Horní Rápotice, požární ochrana Horní Rápotice, stabilní hasicí zařízení Horní Rápotice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Rápotice, automatický hasicí systém Horní Rápotice, samočinný hasicí systém Horní Rápotice, hasit CO2 Horní Rápotice, hasit oxid uhličitý Horní Rápotice, hasit s inergen Horní Rápotice, čisté hasivo Horní Rápotice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Rápotice, vodní hasící přístroj Horní Rápotice, sněhový hasící přístroj Horní Rápotice, pěnový hasící přístroj Horní Rápotice, požární zabezpečení Horní Rápotice, požární bezpečnost Horní Rápotice, protipožární ochrana Horní Rápotice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Rápotice, hasící syytémy serverovny Horní Rápotice,hasící filter Horní Rápotice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Rápotice, hasící systémy pro autobusy Horní Rápotice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.