Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Radslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Radslavice, hasicí přístroje Horní Radslavice, školení na hasicí přístroje Horní Radslavice, prodej hasicích systémů Horní Radslavice, prodej hasicích přístrojů Horní Radslavice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Radslavice, Tepostop Horní Radslavice, firestop Horní Radslavice, hasicí systémy Horní Radslavice, hasicí zařízení Horní Radslavice, hasicí přístroje Horní Radslavice, požární ochrana Horní Radslavice, stabilní hasicí zařízení Horní Radslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Radslavice, automatický hasicí systém Horní Radslavice, samočinný hasicí systém Horní Radslavice, hasit CO2 Horní Radslavice, hasit oxid uhličitý Horní Radslavice, hasit s inergen Horní Radslavice, čisté hasivo Horní Radslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Radslavice, vodní hasící přístroj Horní Radslavice, sněhový hasící přístroj Horní Radslavice, pěnový hasící přístroj Horní Radslavice, požární zabezpečení Horní Radslavice, požární bezpečnost Horní Radslavice, protipožární ochrana Horní Radslavice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Radslavice, hasící syytémy serverovny Horní Radslavice,hasící filter Horní Radslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Radslavice, hasící systémy pro autobusy Horní Radslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.