Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Radouň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Radouň, hasicí přístroje Horní Radouň, školení na hasicí přístroje Horní Radouň, prodej hasicích systémů Horní Radouň, prodej hasicích přístrojů Horní Radouň, hasiva a hasicí příslušenství Horní Radouň, Tepostop Horní Radouň, firestop Horní Radouň, hasicí systémy Horní Radouň, hasicí zařízení Horní Radouň, hasicí přístroje Horní Radouň, požární ochrana Horní Radouň, stabilní hasicí zařízení Horní Radouň, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Radouň, automatický hasicí systém Horní Radouň, samočinný hasicí systém Horní Radouň, hasit CO2 Horní Radouň, hasit oxid uhličitý Horní Radouň, hasit s inergen Horní Radouň, čisté hasivo Horní Radouň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Radouň, vodní hasící přístroj Horní Radouň, sněhový hasící přístroj Horní Radouň, pěnový hasící přístroj Horní Radouň, požární zabezpečení Horní Radouň, požární bezpečnost Horní Radouň, protipožární ochrana Horní Radouň, servisní organizace hasících přístrojů Horní Radouň, hasící syytémy serverovny Horní Radouň,hasící filter Horní Radouň, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Radouň, hasící systémy pro autobusy Horní Radouň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.