Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Radechová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Radechová, hasicí přístroje Horní Radechová, školení na hasicí přístroje Horní Radechová, prodej hasicích systémů Horní Radechová, prodej hasicích přístrojů Horní Radechová, hasiva a hasicí příslušenství Horní Radechová, Tepostop Horní Radechová, firestop Horní Radechová, hasicí systémy Horní Radechová, hasicí zařízení Horní Radechová, hasicí přístroje Horní Radechová, požární ochrana Horní Radechová, stabilní hasicí zařízení Horní Radechová, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Radechová, automatický hasicí systém Horní Radechová, samočinný hasicí systém Horní Radechová, hasit CO2 Horní Radechová, hasit oxid uhličitý Horní Radechová, hasit s inergen Horní Radechová, čisté hasivo Horní Radechová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Radechová, vodní hasící přístroj Horní Radechová, sněhový hasící přístroj Horní Radechová, pěnový hasící přístroj Horní Radechová, požární zabezpečení Horní Radechová, požární bezpečnost Horní Radechová, protipožární ochrana Horní Radechová, servisní organizace hasících přístrojů Horní Radechová, hasící syytémy serverovny Horní Radechová,hasící filter Horní Radechová, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Radechová, hasící systémy pro autobusy Horní Radechová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.