Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Poříčí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Poříčí, hasicí přístroje Horní Poříčí, školení na hasicí přístroje Horní Poříčí, prodej hasicích systémů Horní Poříčí, prodej hasicích přístrojů Horní Poříčí, hasiva a hasicí příslušenství Horní Poříčí, Tepostop Horní Poříčí, firestop Horní Poříčí, hasicí systémy Horní Poříčí, hasicí zařízení Horní Poříčí, hasicí přístroje Horní Poříčí, požární ochrana Horní Poříčí, stabilní hasicí zařízení Horní Poříčí, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Poříčí, automatický hasicí systém Horní Poříčí, samočinný hasicí systém Horní Poříčí, hasit CO2 Horní Poříčí, hasit oxid uhličitý Horní Poříčí, hasit s inergen Horní Poříčí, čisté hasivo Horní Poříčí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Poříčí, vodní hasící přístroj Horní Poříčí, sněhový hasící přístroj Horní Poříčí, pěnový hasící přístroj Horní Poříčí, požární zabezpečení Horní Poříčí, požární bezpečnost Horní Poříčí, protipožární ochrana Horní Poříčí, servisní organizace hasících přístrojů Horní Poříčí, hasící syytémy serverovny Horní Poříčí,hasící filter Horní Poříčí, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Poříčí, hasící systémy pro autobusy Horní Poříčí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.