Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Police

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Police, hasicí přístroje Horní Police, školení na hasicí přístroje Horní Police, prodej hasicích systémů Horní Police, prodej hasicích přístrojů Horní Police, hasiva a hasicí příslušenství Horní Police, Tepostop Horní Police, firestop Horní Police, hasicí systémy Horní Police, hasicí zařízení Horní Police, hasicí přístroje Horní Police, požární ochrana Horní Police, stabilní hasicí zařízení Horní Police, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Police, automatický hasicí systém Horní Police, samočinný hasicí systém Horní Police, hasit CO2 Horní Police, hasit oxid uhličitý Horní Police, hasit s inergen Horní Police, čisté hasivo Horní Police, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Police, vodní hasící přístroj Horní Police, sněhový hasící přístroj Horní Police, pěnový hasící přístroj Horní Police, požární zabezpečení Horní Police, požární bezpečnost Horní Police, protipožární ochrana Horní Police, servisní organizace hasících přístrojů Horní Police, hasící syytémy serverovny Horní Police,hasící filter Horní Police, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Police, hasící systémy pro autobusy Horní Police, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.