Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Podluží

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Podluží, hasicí přístroje Horní Podluží, školení na hasicí přístroje Horní Podluží, prodej hasicích systémů Horní Podluží, prodej hasicích přístrojů Horní Podluží, hasiva a hasicí příslušenství Horní Podluží, Tepostop Horní Podluží, firestop Horní Podluží, hasicí systémy Horní Podluží, hasicí zařízení Horní Podluží, hasicí přístroje Horní Podluží, požární ochrana Horní Podluží, stabilní hasicí zařízení Horní Podluží, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Podluží, automatický hasicí systém Horní Podluží, samočinný hasicí systém Horní Podluží, hasit CO2 Horní Podluží, hasit oxid uhličitý Horní Podluží, hasit s inergen Horní Podluží, čisté hasivo Horní Podluží, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Podluží, vodní hasící přístroj Horní Podluží, sněhový hasící přístroj Horní Podluží, pěnový hasící přístroj Horní Podluží, požární zabezpečení Horní Podluží, požární bezpečnost Horní Podluží, protipožární ochrana Horní Podluží, servisní organizace hasících přístrojů Horní Podluží, hasící syytémy serverovny Horní Podluží,hasící filter Horní Podluží, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Podluží, hasící systémy pro autobusy Horní Podluží, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.