Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Počaply

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Počaply, hasicí přístroje Horní Počaply, školení na hasicí přístroje Horní Počaply, prodej hasicích systémů Horní Počaply, prodej hasicích přístrojů Horní Počaply, hasiva a hasicí příslušenství Horní Počaply, Tepostop Horní Počaply, firestop Horní Počaply, hasicí systémy Horní Počaply, hasicí zařízení Horní Počaply, hasicí přístroje Horní Počaply, požární ochrana Horní Počaply, stabilní hasicí zařízení Horní Počaply, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Počaply, automatický hasicí systém Horní Počaply, samočinný hasicí systém Horní Počaply, hasit CO2 Horní Počaply, hasit oxid uhličitý Horní Počaply, hasit s inergen Horní Počaply, čisté hasivo Horní Počaply, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Počaply, vodní hasící přístroj Horní Počaply, sněhový hasící přístroj Horní Počaply, pěnový hasící přístroj Horní Počaply, požární zabezpečení Horní Počaply, požární bezpečnost Horní Počaply, protipožární ochrana Horní Počaply, servisní organizace hasících přístrojů Horní Počaply, hasící syytémy serverovny Horní Počaply,hasící filter Horní Počaply, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Počaply, hasící systémy pro autobusy Horní Počaply, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.