Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Planá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Planá, hasicí přístroje Horní Planá, školení na hasicí přístroje Horní Planá, prodej hasicích systémů Horní Planá, prodej hasicích přístrojů Horní Planá, hasiva a hasicí příslušenství Horní Planá, Tepostop Horní Planá, firestop Horní Planá, hasicí systémy Horní Planá, hasicí zařízení Horní Planá, hasicí přístroje Horní Planá, požární ochrana Horní Planá, stabilní hasicí zařízení Horní Planá, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Planá, automatický hasicí systém Horní Planá, samočinný hasicí systém Horní Planá, hasit CO2 Horní Planá, hasit oxid uhličitý Horní Planá, hasit s inergen Horní Planá, čisté hasivo Horní Planá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Planá, vodní hasící přístroj Horní Planá, sněhový hasící přístroj Horní Planá, pěnový hasící přístroj Horní Planá, požární zabezpečení Horní Planá, požární bezpečnost Horní Planá, protipožární ochrana Horní Planá, servisní organizace hasících přístrojů Horní Planá, hasící syytémy serverovny Horní Planá,hasící filter Horní Planá, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Planá, hasící systémy pro autobusy Horní Planá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.