Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Pěna

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Pěna, hasicí přístroje Horní Pěna, školení na hasicí přístroje Horní Pěna, prodej hasicích systémů Horní Pěna, prodej hasicích přístrojů Horní Pěna, hasiva a hasicí příslušenství Horní Pěna, Tepostop Horní Pěna, firestop Horní Pěna, hasicí systémy Horní Pěna, hasicí zařízení Horní Pěna, hasicí přístroje Horní Pěna, požární ochrana Horní Pěna, stabilní hasicí zařízení Horní Pěna, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Pěna, automatický hasicí systém Horní Pěna, samočinný hasicí systém Horní Pěna, hasit CO2 Horní Pěna, hasit oxid uhličitý Horní Pěna, hasit s inergen Horní Pěna, čisté hasivo Horní Pěna, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Pěna, vodní hasící přístroj Horní Pěna, sněhový hasící přístroj Horní Pěna, pěnový hasící přístroj Horní Pěna, požární zabezpečení Horní Pěna, požární bezpečnost Horní Pěna, protipožární ochrana Horní Pěna, servisní organizace hasících přístrojů Horní Pěna, hasící syytémy serverovny Horní Pěna,hasící filter Horní Pěna, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Pěna, hasící systémy pro autobusy Horní Pěna, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.