Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Nětčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Nětčice, hasicí přístroje Horní Nětčice, školení na hasicí přístroje Horní Nětčice, prodej hasicích systémů Horní Nětčice, prodej hasicích přístrojů Horní Nětčice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Nětčice, Tepostop Horní Nětčice, firestop Horní Nětčice, hasicí systémy Horní Nětčice, hasicí zařízení Horní Nětčice, hasicí přístroje Horní Nětčice, požární ochrana Horní Nětčice, stabilní hasicí zařízení Horní Nětčice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Nětčice, automatický hasicí systém Horní Nětčice, samočinný hasicí systém Horní Nětčice, hasit CO2 Horní Nětčice, hasit oxid uhličitý Horní Nětčice, hasit s inergen Horní Nětčice, čisté hasivo Horní Nětčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Nětčice, vodní hasící přístroj Horní Nětčice, sněhový hasící přístroj Horní Nětčice, pěnový hasící přístroj Horní Nětčice, požární zabezpečení Horní Nětčice, požární bezpečnost Horní Nětčice, protipožární ochrana Horní Nětčice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Nětčice, hasící syytémy serverovny Horní Nětčice,hasící filter Horní Nětčice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Nětčice, hasící systémy pro autobusy Horní Nětčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.