Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Němčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Němčice, hasicí přístroje Horní Němčice, školení na hasicí přístroje Horní Němčice, prodej hasicích systémů Horní Němčice, prodej hasicích přístrojů Horní Němčice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Němčice, Tepostop Horní Němčice, firestop Horní Němčice, hasicí systémy Horní Němčice, hasicí zařízení Horní Němčice, hasicí přístroje Horní Němčice, požární ochrana Horní Němčice, stabilní hasicí zařízení Horní Němčice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Němčice, automatický hasicí systém Horní Němčice, samočinný hasicí systém Horní Němčice, hasit CO2 Horní Němčice, hasit oxid uhličitý Horní Němčice, hasit s inergen Horní Němčice, čisté hasivo Horní Němčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Němčice, vodní hasící přístroj Horní Němčice, sněhový hasící přístroj Horní Němčice, pěnový hasící přístroj Horní Němčice, požární zabezpečení Horní Němčice, požární bezpečnost Horní Němčice, protipožární ochrana Horní Němčice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Němčice, hasící syytémy serverovny Horní Němčice,hasící filter Horní Němčice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Němčice, hasící systémy pro autobusy Horní Němčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.