Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Němčí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Němčí, hasicí přístroje Horní Němčí, školení na hasicí přístroje Horní Němčí, prodej hasicích systémů Horní Němčí, prodej hasicích přístrojů Horní Němčí, hasiva a hasicí příslušenství Horní Němčí, Tepostop Horní Němčí, firestop Horní Němčí, hasicí systémy Horní Němčí, hasicí zařízení Horní Němčí, hasicí přístroje Horní Němčí, požární ochrana Horní Němčí, stabilní hasicí zařízení Horní Němčí, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Němčí, automatický hasicí systém Horní Němčí, samočinný hasicí systém Horní Němčí, hasit CO2 Horní Němčí, hasit oxid uhličitý Horní Němčí, hasit s inergen Horní Němčí, čisté hasivo Horní Němčí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Němčí, vodní hasící přístroj Horní Němčí, sněhový hasící přístroj Horní Němčí, pěnový hasící přístroj Horní Němčí, požární zabezpečení Horní Němčí, požární bezpečnost Horní Němčí, protipožární ochrana Horní Němčí, servisní organizace hasících přístrojů Horní Němčí, hasící syytémy serverovny Horní Němčí,hasící filter Horní Němčí, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Němčí, hasící systémy pro autobusy Horní Němčí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.