Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Myslová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Myslová, hasicí přístroje Horní Myslová, školení na hasicí přístroje Horní Myslová, prodej hasicích systémů Horní Myslová, prodej hasicích přístrojů Horní Myslová, hasiva a hasicí příslušenství Horní Myslová, Tepostop Horní Myslová, firestop Horní Myslová, hasicí systémy Horní Myslová, hasicí zařízení Horní Myslová, hasicí přístroje Horní Myslová, požární ochrana Horní Myslová, stabilní hasicí zařízení Horní Myslová, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Myslová, automatický hasicí systém Horní Myslová, samočinný hasicí systém Horní Myslová, hasit CO2 Horní Myslová, hasit oxid uhličitý Horní Myslová, hasit s inergen Horní Myslová, čisté hasivo Horní Myslová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Myslová, vodní hasící přístroj Horní Myslová, sněhový hasící přístroj Horní Myslová, pěnový hasící přístroj Horní Myslová, požární zabezpečení Horní Myslová, požární bezpečnost Horní Myslová, protipožární ochrana Horní Myslová, servisní organizace hasících přístrojů Horní Myslová, hasící syytémy serverovny Horní Myslová,hasící filter Horní Myslová, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Myslová, hasící systémy pro autobusy Horní Myslová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.