Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Moštěnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Moštěnice, hasicí přístroje Horní Moštěnice, školení na hasicí přístroje Horní Moštěnice, prodej hasicích systémů Horní Moštěnice, prodej hasicích přístrojů Horní Moštěnice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Moštěnice, Tepostop Horní Moštěnice, firestop Horní Moštěnice, hasicí systémy Horní Moštěnice, hasicí zařízení Horní Moštěnice, hasicí přístroje Horní Moštěnice, požární ochrana Horní Moštěnice, stabilní hasicí zařízení Horní Moštěnice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Moštěnice, automatický hasicí systém Horní Moštěnice, samočinný hasicí systém Horní Moštěnice, hasit CO2 Horní Moštěnice, hasit oxid uhličitý Horní Moštěnice, hasit s inergen Horní Moštěnice, čisté hasivo Horní Moštěnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Moštěnice, vodní hasící přístroj Horní Moštěnice, sněhový hasící přístroj Horní Moštěnice, pěnový hasící přístroj Horní Moštěnice, požární zabezpečení Horní Moštěnice, požární bezpečnost Horní Moštěnice, protipožární ochrana Horní Moštěnice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Moštěnice, hasící syytémy serverovny Horní Moštěnice,hasící filter Horní Moštěnice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Moštěnice, hasící systémy pro autobusy Horní Moštěnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.