Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Meziříčko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Meziříčko, hasicí přístroje Horní Meziříčko, školení na hasicí přístroje Horní Meziříčko, prodej hasicích systémů Horní Meziříčko, prodej hasicích přístrojů Horní Meziříčko, hasiva a hasicí příslušenství Horní Meziříčko, Tepostop Horní Meziříčko, firestop Horní Meziříčko, hasicí systémy Horní Meziříčko, hasicí zařízení Horní Meziříčko, hasicí přístroje Horní Meziříčko, požární ochrana Horní Meziříčko, stabilní hasicí zařízení Horní Meziříčko, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Meziříčko, automatický hasicí systém Horní Meziříčko, samočinný hasicí systém Horní Meziříčko, hasit CO2 Horní Meziříčko, hasit oxid uhličitý Horní Meziříčko, hasit s inergen Horní Meziříčko, čisté hasivo Horní Meziříčko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Meziříčko, vodní hasící přístroj Horní Meziříčko, sněhový hasící přístroj Horní Meziříčko, pěnový hasící přístroj Horní Meziříčko, požární zabezpečení Horní Meziříčko, požární bezpečnost Horní Meziříčko, protipožární ochrana Horní Meziříčko, servisní organizace hasících přístrojů Horní Meziříčko, hasící syytémy serverovny Horní Meziříčko,hasící filter Horní Meziříčko, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Meziříčko, hasící systémy pro autobusy Horní Meziříčko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.