Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Město

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Město, hasicí přístroje Horní Město, školení na hasicí přístroje Horní Město, prodej hasicích systémů Horní Město, prodej hasicích přístrojů Horní Město, hasiva a hasicí příslušenství Horní Město, Tepostop Horní Město, firestop Horní Město, hasicí systémy Horní Město, hasicí zařízení Horní Město, hasicí přístroje Horní Město, požární ochrana Horní Město, stabilní hasicí zařízení Horní Město, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Město, automatický hasicí systém Horní Město, samočinný hasicí systém Horní Město, hasit CO2 Horní Město, hasit oxid uhličitý Horní Město, hasit s inergen Horní Město, čisté hasivo Horní Město, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Město, vodní hasící přístroj Horní Město, sněhový hasící přístroj Horní Město, pěnový hasící přístroj Horní Město, požární zabezpečení Horní Město, požární bezpečnost Horní Město, protipožární ochrana Horní Město, servisní organizace hasících přístrojů Horní Město, hasící syytémy serverovny Horní Město,hasící filter Horní Město, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Město, hasící systémy pro autobusy Horní Město, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.