Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Maršov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Maršov, hasicí přístroje Horní Maršov, školení na hasicí přístroje Horní Maršov, prodej hasicích systémů Horní Maršov, prodej hasicích přístrojů Horní Maršov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Maršov, Tepostop Horní Maršov, firestop Horní Maršov, hasicí systémy Horní Maršov, hasicí zařízení Horní Maršov, hasicí přístroje Horní Maršov, požární ochrana Horní Maršov, stabilní hasicí zařízení Horní Maršov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Maršov, automatický hasicí systém Horní Maršov, samočinný hasicí systém Horní Maršov, hasit CO2 Horní Maršov, hasit oxid uhličitý Horní Maršov, hasit s inergen Horní Maršov, čisté hasivo Horní Maršov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Maršov, vodní hasící přístroj Horní Maršov, sněhový hasící přístroj Horní Maršov, pěnový hasící přístroj Horní Maršov, požární zabezpečení Horní Maršov, požární bezpečnost Horní Maršov, protipožární ochrana Horní Maršov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Maršov, hasící syytémy serverovny Horní Maršov,hasící filter Horní Maršov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Maršov, hasící systémy pro autobusy Horní Maršov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.