Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Lukavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Lukavice, hasicí přístroje Horní Lukavice, školení na hasicí přístroje Horní Lukavice, prodej hasicích systémů Horní Lukavice, prodej hasicích přístrojů Horní Lukavice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Lukavice, Tepostop Horní Lukavice, firestop Horní Lukavice, hasicí systémy Horní Lukavice, hasicí zařízení Horní Lukavice, hasicí přístroje Horní Lukavice, požární ochrana Horní Lukavice, stabilní hasicí zařízení Horní Lukavice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Lukavice, automatický hasicí systém Horní Lukavice, samočinný hasicí systém Horní Lukavice, hasit CO2 Horní Lukavice, hasit oxid uhličitý Horní Lukavice, hasit s inergen Horní Lukavice, čisté hasivo Horní Lukavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Lukavice, vodní hasící přístroj Horní Lukavice, sněhový hasící přístroj Horní Lukavice, pěnový hasící přístroj Horní Lukavice, požární zabezpečení Horní Lukavice, požární bezpečnost Horní Lukavice, protipožární ochrana Horní Lukavice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Lukavice, hasící syytémy serverovny Horní Lukavice,hasící filter Horní Lukavice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Lukavice, hasící systémy pro autobusy Horní Lukavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.