Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Loučky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Loučky, hasicí přístroje Horní Loučky, školení na hasicí přístroje Horní Loučky, prodej hasicích systémů Horní Loučky, prodej hasicích přístrojů Horní Loučky, hasiva a hasicí příslušenství Horní Loučky, Tepostop Horní Loučky, firestop Horní Loučky, hasicí systémy Horní Loučky, hasicí zařízení Horní Loučky, hasicí přístroje Horní Loučky, požární ochrana Horní Loučky, stabilní hasicí zařízení Horní Loučky, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Loučky, automatický hasicí systém Horní Loučky, samočinný hasicí systém Horní Loučky, hasit CO2 Horní Loučky, hasit oxid uhličitý Horní Loučky, hasit s inergen Horní Loučky, čisté hasivo Horní Loučky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Loučky, vodní hasící přístroj Horní Loučky, sněhový hasící přístroj Horní Loučky, pěnový hasící přístroj Horní Loučky, požární zabezpečení Horní Loučky, požární bezpečnost Horní Loučky, protipožární ochrana Horní Loučky, servisní organizace hasících přístrojů Horní Loučky, hasící syytémy serverovny Horní Loučky,hasící filter Horní Loučky, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Loučky, hasící systémy pro autobusy Horní Loučky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.