Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Lomná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Lomná, hasicí přístroje Horní Lomná, školení na hasicí přístroje Horní Lomná, prodej hasicích systémů Horní Lomná, prodej hasicích přístrojů Horní Lomná, hasiva a hasicí příslušenství Horní Lomná, Tepostop Horní Lomná, firestop Horní Lomná, hasicí systémy Horní Lomná, hasicí zařízení Horní Lomná, hasicí přístroje Horní Lomná, požární ochrana Horní Lomná, stabilní hasicí zařízení Horní Lomná, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Lomná, automatický hasicí systém Horní Lomná, samočinný hasicí systém Horní Lomná, hasit CO2 Horní Lomná, hasit oxid uhličitý Horní Lomná, hasit s inergen Horní Lomná, čisté hasivo Horní Lomná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Lomná, vodní hasící přístroj Horní Lomná, sněhový hasící přístroj Horní Lomná, pěnový hasící přístroj Horní Lomná, požární zabezpečení Horní Lomná, požární bezpečnost Horní Lomná, protipožární ochrana Horní Lomná, servisní organizace hasících přístrojů Horní Lomná, hasící syytémy serverovny Horní Lomná,hasící filter Horní Lomná, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Lomná, hasící systémy pro autobusy Horní Lomná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.