Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Lideč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Lideč, hasicí přístroje Horní Lideč, školení na hasicí přístroje Horní Lideč, prodej hasicích systémů Horní Lideč, prodej hasicích přístrojů Horní Lideč, hasiva a hasicí příslušenství Horní Lideč, Tepostop Horní Lideč, firestop Horní Lideč, hasicí systémy Horní Lideč, hasicí zařízení Horní Lideč, hasicí přístroje Horní Lideč, požární ochrana Horní Lideč, stabilní hasicí zařízení Horní Lideč, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Lideč, automatický hasicí systém Horní Lideč, samočinný hasicí systém Horní Lideč, hasit CO2 Horní Lideč, hasit oxid uhličitý Horní Lideč, hasit s inergen Horní Lideč, čisté hasivo Horní Lideč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Lideč, vodní hasící přístroj Horní Lideč, sněhový hasící přístroj Horní Lideč, pěnový hasící přístroj Horní Lideč, požární zabezpečení Horní Lideč, požární bezpečnost Horní Lideč, protipožární ochrana Horní Lideč, servisní organizace hasících přístrojů Horní Lideč, hasící syytémy serverovny Horní Lideč,hasící filter Horní Lideč, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Lideč, hasící systémy pro autobusy Horní Lideč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.