Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Libochová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Libochová, hasicí přístroje Horní Libochová, školení na hasicí přístroje Horní Libochová, prodej hasicích systémů Horní Libochová, prodej hasicích přístrojů Horní Libochová, hasiva a hasicí příslušenství Horní Libochová, Tepostop Horní Libochová, firestop Horní Libochová, hasicí systémy Horní Libochová, hasicí zařízení Horní Libochová, hasicí přístroje Horní Libochová, požární ochrana Horní Libochová, stabilní hasicí zařízení Horní Libochová, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Libochová, automatický hasicí systém Horní Libochová, samočinný hasicí systém Horní Libochová, hasit CO2 Horní Libochová, hasit oxid uhličitý Horní Libochová, hasit s inergen Horní Libochová, čisté hasivo Horní Libochová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Libochová, vodní hasící přístroj Horní Libochová, sněhový hasící přístroj Horní Libochová, pěnový hasící přístroj Horní Libochová, požární zabezpečení Horní Libochová, požární bezpečnost Horní Libochová, protipožární ochrana Horní Libochová, servisní organizace hasících přístrojů Horní Libochová, hasící syytémy serverovny Horní Libochová,hasící filter Horní Libochová, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Libochová, hasící systémy pro autobusy Horní Libochová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.