Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Libchava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Libchava, hasicí přístroje Horní Libchava, školení na hasicí přístroje Horní Libchava, prodej hasicích systémů Horní Libchava, prodej hasicích přístrojů Horní Libchava, hasiva a hasicí příslušenství Horní Libchava, Tepostop Horní Libchava, firestop Horní Libchava, hasicí systémy Horní Libchava, hasicí zařízení Horní Libchava, hasicí přístroje Horní Libchava, požární ochrana Horní Libchava, stabilní hasicí zařízení Horní Libchava, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Libchava, automatický hasicí systém Horní Libchava, samočinný hasicí systém Horní Libchava, hasit CO2 Horní Libchava, hasit oxid uhličitý Horní Libchava, hasit s inergen Horní Libchava, čisté hasivo Horní Libchava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Libchava, vodní hasící přístroj Horní Libchava, sněhový hasící přístroj Horní Libchava, pěnový hasící přístroj Horní Libchava, požární zabezpečení Horní Libchava, požární bezpečnost Horní Libchava, protipožární ochrana Horní Libchava, servisní organizace hasících přístrojů Horní Libchava, hasící syytémy serverovny Horní Libchava,hasící filter Horní Libchava, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Libchava, hasící systémy pro autobusy Horní Libchava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.