Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Lhota, hasicí přístroje Horní Lhota, školení na hasicí přístroje Horní Lhota, prodej hasicích systémů Horní Lhota, prodej hasicích přístrojů Horní Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Horní Lhota, Tepostop Horní Lhota, firestop Horní Lhota, hasicí systémy Horní Lhota, hasicí zařízení Horní Lhota, hasicí přístroje Horní Lhota, požární ochrana Horní Lhota, stabilní hasicí zařízení Horní Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Lhota, automatický hasicí systém Horní Lhota, samočinný hasicí systém Horní Lhota, hasit CO2 Horní Lhota, hasit oxid uhličitý Horní Lhota, hasit s inergen Horní Lhota, čisté hasivo Horní Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Lhota, vodní hasící přístroj Horní Lhota, sněhový hasící přístroj Horní Lhota, pěnový hasící přístroj Horní Lhota, požární zabezpečení Horní Lhota, požární bezpečnost Horní Lhota, protipožární ochrana Horní Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Horní Lhota, hasící syytémy serverovny Horní Lhota,hasící filter Horní Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Lhota, hasící systémy pro autobusy Horní Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.