Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Lapač

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Lapač, hasicí přístroje Horní Lapač, školení na hasicí přístroje Horní Lapač, prodej hasicích systémů Horní Lapač, prodej hasicích přístrojů Horní Lapač, hasiva a hasicí příslušenství Horní Lapač, Tepostop Horní Lapač, firestop Horní Lapač, hasicí systémy Horní Lapač, hasicí zařízení Horní Lapač, hasicí přístroje Horní Lapač, požární ochrana Horní Lapač, stabilní hasicí zařízení Horní Lapač, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Lapač, automatický hasicí systém Horní Lapač, samočinný hasicí systém Horní Lapač, hasit CO2 Horní Lapač, hasit oxid uhličitý Horní Lapač, hasit s inergen Horní Lapač, čisté hasivo Horní Lapač, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Lapač, vodní hasící přístroj Horní Lapač, sněhový hasící přístroj Horní Lapač, pěnový hasící přístroj Horní Lapač, požární zabezpečení Horní Lapač, požární bezpečnost Horní Lapač, protipožární ochrana Horní Lapač, servisní organizace hasících přístrojů Horní Lapač, hasící syytémy serverovny Horní Lapač,hasící filter Horní Lapač, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Lapač, hasící systémy pro autobusy Horní Lapač, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.