Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Kruty

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Kruty, hasicí přístroje Horní Kruty, školení na hasicí přístroje Horní Kruty, prodej hasicích systémů Horní Kruty, prodej hasicích přístrojů Horní Kruty, hasiva a hasicí příslušenství Horní Kruty, Tepostop Horní Kruty, firestop Horní Kruty, hasicí systémy Horní Kruty, hasicí zařízení Horní Kruty, hasicí přístroje Horní Kruty, požární ochrana Horní Kruty, stabilní hasicí zařízení Horní Kruty, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Kruty, automatický hasicí systém Horní Kruty, samočinný hasicí systém Horní Kruty, hasit CO2 Horní Kruty, hasit oxid uhličitý Horní Kruty, hasit s inergen Horní Kruty, čisté hasivo Horní Kruty, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Kruty, vodní hasící přístroj Horní Kruty, sněhový hasící přístroj Horní Kruty, pěnový hasící přístroj Horní Kruty, požární zabezpečení Horní Kruty, požární bezpečnost Horní Kruty, protipožární ochrana Horní Kruty, servisní organizace hasících přístrojů Horní Kruty, hasící syytémy serverovny Horní Kruty,hasící filter Horní Kruty, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Kruty, hasící systémy pro autobusy Horní Kruty, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.