Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Krupá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Krupá, hasicí přístroje Horní Krupá, školení na hasicí přístroje Horní Krupá, prodej hasicích systémů Horní Krupá, prodej hasicích přístrojů Horní Krupá, hasiva a hasicí příslušenství Horní Krupá, Tepostop Horní Krupá, firestop Horní Krupá, hasicí systémy Horní Krupá, hasicí zařízení Horní Krupá, hasicí přístroje Horní Krupá, požární ochrana Horní Krupá, stabilní hasicí zařízení Horní Krupá, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Krupá, automatický hasicí systém Horní Krupá, samočinný hasicí systém Horní Krupá, hasit CO2 Horní Krupá, hasit oxid uhličitý Horní Krupá, hasit s inergen Horní Krupá, čisté hasivo Horní Krupá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Krupá, vodní hasící přístroj Horní Krupá, sněhový hasící přístroj Horní Krupá, pěnový hasící přístroj Horní Krupá, požární zabezpečení Horní Krupá, požární bezpečnost Horní Krupá, protipožární ochrana Horní Krupá, servisní organizace hasících přístrojů Horní Krupá, hasící syytémy serverovny Horní Krupá,hasící filter Horní Krupá, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Krupá, hasící systémy pro autobusy Horní Krupá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.