Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Kozolupy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Kozolupy, hasicí přístroje Horní Kozolupy, školení na hasicí přístroje Horní Kozolupy, prodej hasicích systémů Horní Kozolupy, prodej hasicích přístrojů Horní Kozolupy, hasiva a hasicí příslušenství Horní Kozolupy, Tepostop Horní Kozolupy, firestop Horní Kozolupy, hasicí systémy Horní Kozolupy, hasicí zařízení Horní Kozolupy, hasicí přístroje Horní Kozolupy, požární ochrana Horní Kozolupy, stabilní hasicí zařízení Horní Kozolupy, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Kozolupy, automatický hasicí systém Horní Kozolupy, samočinný hasicí systém Horní Kozolupy, hasit CO2 Horní Kozolupy, hasit oxid uhličitý Horní Kozolupy, hasit s inergen Horní Kozolupy, čisté hasivo Horní Kozolupy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Kozolupy, vodní hasící přístroj Horní Kozolupy, sněhový hasící přístroj Horní Kozolupy, pěnový hasící přístroj Horní Kozolupy, požární zabezpečení Horní Kozolupy, požární bezpečnost Horní Kozolupy, protipožární ochrana Horní Kozolupy, servisní organizace hasících přístrojů Horní Kozolupy, hasící syytémy serverovny Horní Kozolupy,hasící filter Horní Kozolupy, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Kozolupy, hasící systémy pro autobusy Horní Kozolupy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.