Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Kounice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Kounice, hasicí přístroje Horní Kounice, školení na hasicí přístroje Horní Kounice, prodej hasicích systémů Horní Kounice, prodej hasicích přístrojů Horní Kounice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Kounice, Tepostop Horní Kounice, firestop Horní Kounice, hasicí systémy Horní Kounice, hasicí zařízení Horní Kounice, hasicí přístroje Horní Kounice, požární ochrana Horní Kounice, stabilní hasicí zařízení Horní Kounice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Kounice, automatický hasicí systém Horní Kounice, samočinný hasicí systém Horní Kounice, hasit CO2 Horní Kounice, hasit oxid uhličitý Horní Kounice, hasit s inergen Horní Kounice, čisté hasivo Horní Kounice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Kounice, vodní hasící přístroj Horní Kounice, sněhový hasící přístroj Horní Kounice, pěnový hasící přístroj Horní Kounice, požární zabezpečení Horní Kounice, požární bezpečnost Horní Kounice, protipožární ochrana Horní Kounice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Kounice, hasící syytémy serverovny Horní Kounice,hasící filter Horní Kounice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Kounice, hasící systémy pro autobusy Horní Kounice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.