Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Kněžeklady

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Kněžeklady, hasicí přístroje Horní Kněžeklady, školení na hasicí přístroje Horní Kněžeklady, prodej hasicích systémů Horní Kněžeklady, prodej hasicích přístrojů Horní Kněžeklady, hasiva a hasicí příslušenství Horní Kněžeklady, Tepostop Horní Kněžeklady, firestop Horní Kněžeklady, hasicí systémy Horní Kněžeklady, hasicí zařízení Horní Kněžeklady, hasicí přístroje Horní Kněžeklady, požární ochrana Horní Kněžeklady, stabilní hasicí zařízení Horní Kněžeklady, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Kněžeklady, automatický hasicí systém Horní Kněžeklady, samočinný hasicí systém Horní Kněžeklady, hasit CO2 Horní Kněžeklady, hasit oxid uhličitý Horní Kněžeklady, hasit s inergen Horní Kněžeklady, čisté hasivo Horní Kněžeklady, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Kněžeklady, vodní hasící přístroj Horní Kněžeklady, sněhový hasící přístroj Horní Kněžeklady, pěnový hasící přístroj Horní Kněžeklady, požární zabezpečení Horní Kněžeklady, požární bezpečnost Horní Kněžeklady, protipožární ochrana Horní Kněžeklady, servisní organizace hasících přístrojů Horní Kněžeklady, hasící syytémy serverovny Horní Kněžeklady,hasící filter Horní Kněžeklady, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Kněžeklady, hasící systémy pro autobusy Horní Kněžeklady, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.