Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Kalná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Kalná, hasicí přístroje Horní Kalná, školení na hasicí přístroje Horní Kalná, prodej hasicích systémů Horní Kalná, prodej hasicích přístrojů Horní Kalná, hasiva a hasicí příslušenství Horní Kalná, Tepostop Horní Kalná, firestop Horní Kalná, hasicí systémy Horní Kalná, hasicí zařízení Horní Kalná, hasicí přístroje Horní Kalná, požární ochrana Horní Kalná, stabilní hasicí zařízení Horní Kalná, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Kalná, automatický hasicí systém Horní Kalná, samočinný hasicí systém Horní Kalná, hasit CO2 Horní Kalná, hasit oxid uhličitý Horní Kalná, hasit s inergen Horní Kalná, čisté hasivo Horní Kalná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Kalná, vodní hasící přístroj Horní Kalná, sněhový hasící přístroj Horní Kalná, pěnový hasící přístroj Horní Kalná, požární zabezpečení Horní Kalná, požární bezpečnost Horní Kalná, protipožární ochrana Horní Kalná, servisní organizace hasících přístrojů Horní Kalná, hasící syytémy serverovny Horní Kalná,hasící filter Horní Kalná, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Kalná, hasící systémy pro autobusy Horní Kalná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.