Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Jiřetín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Jiřetín, hasicí přístroje Horní Jiřetín, školení na hasicí přístroje Horní Jiřetín, prodej hasicích systémů Horní Jiřetín, prodej hasicích přístrojů Horní Jiřetín, hasiva a hasicí příslušenství Horní Jiřetín, Tepostop Horní Jiřetín, firestop Horní Jiřetín, hasicí systémy Horní Jiřetín, hasicí zařízení Horní Jiřetín, hasicí přístroje Horní Jiřetín, požární ochrana Horní Jiřetín, stabilní hasicí zařízení Horní Jiřetín, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Jiřetín, automatický hasicí systém Horní Jiřetín, samočinný hasicí systém Horní Jiřetín, hasit CO2 Horní Jiřetín, hasit oxid uhličitý Horní Jiřetín, hasit s inergen Horní Jiřetín, čisté hasivo Horní Jiřetín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Jiřetín, vodní hasící přístroj Horní Jiřetín, sněhový hasící přístroj Horní Jiřetín, pěnový hasící přístroj Horní Jiřetín, požární zabezpečení Horní Jiřetín, požární bezpečnost Horní Jiřetín, protipožární ochrana Horní Jiřetín, servisní organizace hasících přístrojů Horní Jiřetín, hasící syytémy serverovny Horní Jiřetín,hasící filter Horní Jiřetín, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Jiřetín, hasící systémy pro autobusy Horní Jiřetín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.