Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Jelení

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Jelení, hasicí přístroje Horní Jelení, školení na hasicí přístroje Horní Jelení, prodej hasicích systémů Horní Jelení, prodej hasicích přístrojů Horní Jelení, hasiva a hasicí příslušenství Horní Jelení, Tepostop Horní Jelení, firestop Horní Jelení, hasicí systémy Horní Jelení, hasicí zařízení Horní Jelení, hasicí přístroje Horní Jelení, požární ochrana Horní Jelení, stabilní hasicí zařízení Horní Jelení, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Jelení, automatický hasicí systém Horní Jelení, samočinný hasicí systém Horní Jelení, hasit CO2 Horní Jelení, hasit oxid uhličitý Horní Jelení, hasit s inergen Horní Jelení, čisté hasivo Horní Jelení, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Jelení, vodní hasící přístroj Horní Jelení, sněhový hasící přístroj Horní Jelení, pěnový hasící přístroj Horní Jelení, požární zabezpečení Horní Jelení, požární bezpečnost Horní Jelení, protipožární ochrana Horní Jelení, servisní organizace hasících přístrojů Horní Jelení, hasící syytémy serverovny Horní Jelení,hasící filter Horní Jelení, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Jelení, hasící systémy pro autobusy Horní Jelení, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.