Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Heřmanice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Heřmanice, hasicí přístroje Horní Heřmanice, školení na hasicí přístroje Horní Heřmanice, prodej hasicích systémů Horní Heřmanice, prodej hasicích přístrojů Horní Heřmanice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Heřmanice, Tepostop Horní Heřmanice, firestop Horní Heřmanice, hasicí systémy Horní Heřmanice, hasicí zařízení Horní Heřmanice, hasicí přístroje Horní Heřmanice, požární ochrana Horní Heřmanice, stabilní hasicí zařízení Horní Heřmanice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Heřmanice, automatický hasicí systém Horní Heřmanice, samočinný hasicí systém Horní Heřmanice, hasit CO2 Horní Heřmanice, hasit oxid uhličitý Horní Heřmanice, hasit s inergen Horní Heřmanice, čisté hasivo Horní Heřmanice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Heřmanice, vodní hasící přístroj Horní Heřmanice, sněhový hasící přístroj Horní Heřmanice, pěnový hasící přístroj Horní Heřmanice, požární zabezpečení Horní Heřmanice, požární bezpečnost Horní Heřmanice, protipožární ochrana Horní Heřmanice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Heřmanice, hasící syytémy serverovny Horní Heřmanice,hasící filter Horní Heřmanice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Heřmanice, hasící systémy pro autobusy Horní Heřmanice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.