Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Habartice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Habartice, hasicí přístroje Horní Habartice, školení na hasicí přístroje Horní Habartice, prodej hasicích systémů Horní Habartice, prodej hasicích přístrojů Horní Habartice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Habartice, Tepostop Horní Habartice, firestop Horní Habartice, hasicí systémy Horní Habartice, hasicí zařízení Horní Habartice, hasicí přístroje Horní Habartice, požární ochrana Horní Habartice, stabilní hasicí zařízení Horní Habartice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Habartice, automatický hasicí systém Horní Habartice, samočinný hasicí systém Horní Habartice, hasit CO2 Horní Habartice, hasit oxid uhličitý Horní Habartice, hasit s inergen Horní Habartice, čisté hasivo Horní Habartice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Habartice, vodní hasící přístroj Horní Habartice, sněhový hasící přístroj Horní Habartice, pěnový hasící přístroj Horní Habartice, požární zabezpečení Horní Habartice, požární bezpečnost Horní Habartice, protipožární ochrana Horní Habartice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Habartice, hasící syytémy serverovny Horní Habartice,hasící filter Horní Habartice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Habartice, hasící systémy pro autobusy Horní Habartice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.