Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Dvořiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Dvořiště, hasicí přístroje Horní Dvořiště, školení na hasicí přístroje Horní Dvořiště, prodej hasicích systémů Horní Dvořiště, prodej hasicích přístrojů Horní Dvořiště, hasiva a hasicí příslušenství Horní Dvořiště, Tepostop Horní Dvořiště, firestop Horní Dvořiště, hasicí systémy Horní Dvořiště, hasicí zařízení Horní Dvořiště, hasicí přístroje Horní Dvořiště, požární ochrana Horní Dvořiště, stabilní hasicí zařízení Horní Dvořiště, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Dvořiště, automatický hasicí systém Horní Dvořiště, samočinný hasicí systém Horní Dvořiště, hasit CO2 Horní Dvořiště, hasit oxid uhličitý Horní Dvořiště, hasit s inergen Horní Dvořiště, čisté hasivo Horní Dvořiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Dvořiště, vodní hasící přístroj Horní Dvořiště, sněhový hasící přístroj Horní Dvořiště, pěnový hasící přístroj Horní Dvořiště, požární zabezpečení Horní Dvořiště, požární bezpečnost Horní Dvořiště, protipožární ochrana Horní Dvořiště, servisní organizace hasících přístrojů Horní Dvořiště, hasící syytémy serverovny Horní Dvořiště,hasící filter Horní Dvořiště, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Dvořiště, hasící systémy pro autobusy Horní Dvořiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.