Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Dunajovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Dunajovice, hasicí přístroje Horní Dunajovice, školení na hasicí přístroje Horní Dunajovice, prodej hasicích systémů Horní Dunajovice, prodej hasicích přístrojů Horní Dunajovice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Dunajovice, Tepostop Horní Dunajovice, firestop Horní Dunajovice, hasicí systémy Horní Dunajovice, hasicí zařízení Horní Dunajovice, hasicí přístroje Horní Dunajovice, požární ochrana Horní Dunajovice, stabilní hasicí zařízení Horní Dunajovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Dunajovice, automatický hasicí systém Horní Dunajovice, samočinný hasicí systém Horní Dunajovice, hasit CO2 Horní Dunajovice, hasit oxid uhličitý Horní Dunajovice, hasit s inergen Horní Dunajovice, čisté hasivo Horní Dunajovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Dunajovice, vodní hasící přístroj Horní Dunajovice, sněhový hasící přístroj Horní Dunajovice, pěnový hasící přístroj Horní Dunajovice, požární zabezpečení Horní Dunajovice, požární bezpečnost Horní Dunajovice, protipožární ochrana Horní Dunajovice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Dunajovice, hasící syytémy serverovny Horní Dunajovice,hasící filter Horní Dunajovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Dunajovice, hasící systémy pro autobusy Horní Dunajovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.