Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Dubňany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Dubňany, hasicí přístroje Horní Dubňany, školení na hasicí přístroje Horní Dubňany, prodej hasicích systémů Horní Dubňany, prodej hasicích přístrojů Horní Dubňany, hasiva a hasicí příslušenství Horní Dubňany, Tepostop Horní Dubňany, firestop Horní Dubňany, hasicí systémy Horní Dubňany, hasicí zařízení Horní Dubňany, hasicí přístroje Horní Dubňany, požární ochrana Horní Dubňany, stabilní hasicí zařízení Horní Dubňany, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Dubňany, automatický hasicí systém Horní Dubňany, samočinný hasicí systém Horní Dubňany, hasit CO2 Horní Dubňany, hasit oxid uhličitý Horní Dubňany, hasit s inergen Horní Dubňany, čisté hasivo Horní Dubňany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Dubňany, vodní hasící přístroj Horní Dubňany, sněhový hasící přístroj Horní Dubňany, pěnový hasící přístroj Horní Dubňany, požární zabezpečení Horní Dubňany, požární bezpečnost Horní Dubňany, protipožární ochrana Horní Dubňany, servisní organizace hasících přístrojů Horní Dubňany, hasící syytémy serverovny Horní Dubňany,hasící filter Horní Dubňany, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Dubňany, hasící systémy pro autobusy Horní Dubňany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.