Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Dubenky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Dubenky, hasicí přístroje Horní Dubenky, školení na hasicí přístroje Horní Dubenky, prodej hasicích systémů Horní Dubenky, prodej hasicích přístrojů Horní Dubenky, hasiva a hasicí příslušenství Horní Dubenky, Tepostop Horní Dubenky, firestop Horní Dubenky, hasicí systémy Horní Dubenky, hasicí zařízení Horní Dubenky, hasicí přístroje Horní Dubenky, požární ochrana Horní Dubenky, stabilní hasicí zařízení Horní Dubenky, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Dubenky, automatický hasicí systém Horní Dubenky, samočinný hasicí systém Horní Dubenky, hasit CO2 Horní Dubenky, hasit oxid uhličitý Horní Dubenky, hasit s inergen Horní Dubenky, čisté hasivo Horní Dubenky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Dubenky, vodní hasící přístroj Horní Dubenky, sněhový hasící přístroj Horní Dubenky, pěnový hasící přístroj Horní Dubenky, požární zabezpečení Horní Dubenky, požární bezpečnost Horní Dubenky, protipožární ochrana Horní Dubenky, servisní organizace hasících přístrojů Horní Dubenky, hasící syytémy serverovny Horní Dubenky,hasící filter Horní Dubenky, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Dubenky, hasící systémy pro autobusy Horní Dubenky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.