Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Domaslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Domaslavice, hasicí přístroje Horní Domaslavice, školení na hasicí přístroje Horní Domaslavice, prodej hasicích systémů Horní Domaslavice, prodej hasicích přístrojů Horní Domaslavice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Domaslavice, Tepostop Horní Domaslavice, firestop Horní Domaslavice, hasicí systémy Horní Domaslavice, hasicí zařízení Horní Domaslavice, hasicí přístroje Horní Domaslavice, požární ochrana Horní Domaslavice, stabilní hasicí zařízení Horní Domaslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Domaslavice, automatický hasicí systém Horní Domaslavice, samočinný hasicí systém Horní Domaslavice, hasit CO2 Horní Domaslavice, hasit oxid uhličitý Horní Domaslavice, hasit s inergen Horní Domaslavice, čisté hasivo Horní Domaslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Domaslavice, vodní hasící přístroj Horní Domaslavice, sněhový hasící přístroj Horní Domaslavice, pěnový hasící přístroj Horní Domaslavice, požární zabezpečení Horní Domaslavice, požární bezpečnost Horní Domaslavice, protipožární ochrana Horní Domaslavice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Domaslavice, hasící syytémy serverovny Horní Domaslavice,hasící filter Horní Domaslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Domaslavice, hasící systémy pro autobusy Horní Domaslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.