Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Čermná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Čermná, hasicí přístroje Horní Čermná, školení na hasicí přístroje Horní Čermná, prodej hasicích systémů Horní Čermná, prodej hasicích přístrojů Horní Čermná, hasiva a hasicí příslušenství Horní Čermná, Tepostop Horní Čermná, firestop Horní Čermná, hasicí systémy Horní Čermná, hasicí zařízení Horní Čermná, hasicí přístroje Horní Čermná, požární ochrana Horní Čermná, stabilní hasicí zařízení Horní Čermná, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Čermná, automatický hasicí systém Horní Čermná, samočinný hasicí systém Horní Čermná, hasit CO2 Horní Čermná, hasit oxid uhličitý Horní Čermná, hasit s inergen Horní Čermná, čisté hasivo Horní Čermná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Čermná, vodní hasící přístroj Horní Čermná, sněhový hasící přístroj Horní Čermná, pěnový hasící přístroj Horní Čermná, požární zabezpečení Horní Čermná, požární bezpečnost Horní Čermná, protipožární ochrana Horní Čermná, servisní organizace hasících přístrojů Horní Čermná, hasící syytémy serverovny Horní Čermná,hasící filter Horní Čermná, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Čermná, hasící systémy pro autobusy Horní Čermná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.