Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Cerekev

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Cerekev, hasicí přístroje Horní Cerekev, školení na hasicí přístroje Horní Cerekev, prodej hasicích systémů Horní Cerekev, prodej hasicích přístrojů Horní Cerekev, hasiva a hasicí příslušenství Horní Cerekev, Tepostop Horní Cerekev, firestop Horní Cerekev, hasicí systémy Horní Cerekev, hasicí zařízení Horní Cerekev, hasicí přístroje Horní Cerekev, požární ochrana Horní Cerekev, stabilní hasicí zařízení Horní Cerekev, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Cerekev, automatický hasicí systém Horní Cerekev, samočinný hasicí systém Horní Cerekev, hasit CO2 Horní Cerekev, hasit oxid uhličitý Horní Cerekev, hasit s inergen Horní Cerekev, čisté hasivo Horní Cerekev, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Cerekev, vodní hasící přístroj Horní Cerekev, sněhový hasící přístroj Horní Cerekev, pěnový hasící přístroj Horní Cerekev, požární zabezpečení Horní Cerekev, požární bezpečnost Horní Cerekev, protipožární ochrana Horní Cerekev, servisní organizace hasících přístrojů Horní Cerekev, hasící syytémy serverovny Horní Cerekev,hasící filter Horní Cerekev, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Cerekev, hasící systémy pro autobusy Horní Cerekev, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.