Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bukovina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bukovina, hasicí přístroje Horní Bukovina, školení na hasicí přístroje Horní Bukovina, prodej hasicích systémů Horní Bukovina, prodej hasicích přístrojů Horní Bukovina, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bukovina, Tepostop Horní Bukovina, firestop Horní Bukovina, hasicí systémy Horní Bukovina, hasicí zařízení Horní Bukovina, hasicí přístroje Horní Bukovina, požární ochrana Horní Bukovina, stabilní hasicí zařízení Horní Bukovina, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bukovina, automatický hasicí systém Horní Bukovina, samočinný hasicí systém Horní Bukovina, hasit CO2 Horní Bukovina, hasit oxid uhličitý Horní Bukovina, hasit s inergen Horní Bukovina, čisté hasivo Horní Bukovina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bukovina, vodní hasící přístroj Horní Bukovina, sněhový hasící přístroj Horní Bukovina, pěnový hasící přístroj Horní Bukovina, požární zabezpečení Horní Bukovina, požární bezpečnost Horní Bukovina, protipožární ochrana Horní Bukovina, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bukovina, hasící syytémy serverovny Horní Bukovina,hasící filter Horní Bukovina, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bukovina, hasící systémy pro autobusy Horní Bukovina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.