Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Brusnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Brusnice, hasicí přístroje Horní Brusnice, školení na hasicí přístroje Horní Brusnice, prodej hasicích systémů Horní Brusnice, prodej hasicích přístrojů Horní Brusnice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Brusnice, Tepostop Horní Brusnice, firestop Horní Brusnice, hasicí systémy Horní Brusnice, hasicí zařízení Horní Brusnice, hasicí přístroje Horní Brusnice, požární ochrana Horní Brusnice, stabilní hasicí zařízení Horní Brusnice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Brusnice, automatický hasicí systém Horní Brusnice, samočinný hasicí systém Horní Brusnice, hasit CO2 Horní Brusnice, hasit oxid uhličitý Horní Brusnice, hasit s inergen Horní Brusnice, čisté hasivo Horní Brusnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Brusnice, vodní hasící přístroj Horní Brusnice, sněhový hasící přístroj Horní Brusnice, pěnový hasící přístroj Horní Brusnice, požární zabezpečení Horní Brusnice, požární bezpečnost Horní Brusnice, protipožární ochrana Horní Brusnice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Brusnice, hasící syytémy serverovny Horní Brusnice,hasící filter Horní Brusnice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Brusnice, hasící systémy pro autobusy Horní Brusnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.