Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Břečkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Břečkov, hasicí přístroje Horní Břečkov, školení na hasicí přístroje Horní Břečkov, prodej hasicích systémů Horní Břečkov, prodej hasicích přístrojů Horní Břečkov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Břečkov, Tepostop Horní Břečkov, firestop Horní Břečkov, hasicí systémy Horní Břečkov, hasicí zařízení Horní Břečkov, hasicí přístroje Horní Břečkov, požární ochrana Horní Břečkov, stabilní hasicí zařízení Horní Břečkov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Břečkov, automatický hasicí systém Horní Břečkov, samočinný hasicí systém Horní Břečkov, hasit CO2 Horní Břečkov, hasit oxid uhličitý Horní Břečkov, hasit s inergen Horní Břečkov, čisté hasivo Horní Břečkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Břečkov, vodní hasící přístroj Horní Břečkov, sněhový hasící přístroj Horní Břečkov, pěnový hasící přístroj Horní Břečkov, požární zabezpečení Horní Břečkov, požární bezpečnost Horní Břečkov, protipožární ochrana Horní Břečkov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Břečkov, hasící syytémy serverovny Horní Břečkov,hasící filter Horní Břečkov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Břečkov, hasící systémy pro autobusy Horní Břečkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.