Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Branná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Branná, hasicí přístroje Horní Branná, školení na hasicí přístroje Horní Branná, prodej hasicích systémů Horní Branná, prodej hasicích přístrojů Horní Branná, hasiva a hasicí příslušenství Horní Branná, Tepostop Horní Branná, firestop Horní Branná, hasicí systémy Horní Branná, hasicí zařízení Horní Branná, hasicí přístroje Horní Branná, požární ochrana Horní Branná, stabilní hasicí zařízení Horní Branná, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Branná, automatický hasicí systém Horní Branná, samočinný hasicí systém Horní Branná, hasit CO2 Horní Branná, hasit oxid uhličitý Horní Branná, hasit s inergen Horní Branná, čisté hasivo Horní Branná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Branná, vodní hasící přístroj Horní Branná, sněhový hasící přístroj Horní Branná, pěnový hasící přístroj Horní Branná, požární zabezpečení Horní Branná, požární bezpečnost Horní Branná, protipožární ochrana Horní Branná, servisní organizace hasících přístrojů Horní Branná, hasící syytémy serverovny Horní Branná,hasící filter Horní Branná, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Branná, hasící systémy pro autobusy Horní Branná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.