Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bradlo

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bradlo, hasicí přístroje Horní Bradlo, školení na hasicí přístroje Horní Bradlo, prodej hasicích systémů Horní Bradlo, prodej hasicích přístrojů Horní Bradlo, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bradlo, Tepostop Horní Bradlo, firestop Horní Bradlo, hasicí systémy Horní Bradlo, hasicí zařízení Horní Bradlo, hasicí přístroje Horní Bradlo, požární ochrana Horní Bradlo, stabilní hasicí zařízení Horní Bradlo, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bradlo, automatický hasicí systém Horní Bradlo, samočinný hasicí systém Horní Bradlo, hasit CO2 Horní Bradlo, hasit oxid uhličitý Horní Bradlo, hasit s inergen Horní Bradlo, čisté hasivo Horní Bradlo, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bradlo, vodní hasící přístroj Horní Bradlo, sněhový hasící přístroj Horní Bradlo, pěnový hasící přístroj Horní Bradlo, požární zabezpečení Horní Bradlo, požární bezpečnost Horní Bradlo, protipožární ochrana Horní Bradlo, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bradlo, hasící syytémy serverovny Horní Bradlo,hasící filter Horní Bradlo, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bradlo, hasící systémy pro autobusy Horní Bradlo, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.