Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bojanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bojanovice, hasicí přístroje Horní Bojanovice, školení na hasicí přístroje Horní Bojanovice, prodej hasicích systémů Horní Bojanovice, prodej hasicích přístrojů Horní Bojanovice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bojanovice, Tepostop Horní Bojanovice, firestop Horní Bojanovice, hasicí systémy Horní Bojanovice, hasicí zařízení Horní Bojanovice, hasicí přístroje Horní Bojanovice, požární ochrana Horní Bojanovice, stabilní hasicí zařízení Horní Bojanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bojanovice, automatický hasicí systém Horní Bojanovice, samočinný hasicí systém Horní Bojanovice, hasit CO2 Horní Bojanovice, hasit oxid uhličitý Horní Bojanovice, hasit s inergen Horní Bojanovice, čisté hasivo Horní Bojanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bojanovice, vodní hasící přístroj Horní Bojanovice, sněhový hasící přístroj Horní Bojanovice, pěnový hasící přístroj Horní Bojanovice, požární zabezpečení Horní Bojanovice, požární bezpečnost Horní Bojanovice, protipožární ochrana Horní Bojanovice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bojanovice, hasící syytémy serverovny Horní Bojanovice,hasící filter Horní Bojanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bojanovice, hasící systémy pro autobusy Horní Bojanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.